A VII. Luby Emléknap eseményei

Megjelent: 2019. június 6.

A 2019. június 1-jén Nagyarban rendezett Luby Emléknapunkon Petőfi Sándor barátjára és a szatmári közélet kiemelkedő alakjára, az egykori vármegye főszolgabírájára, majd aranytollal kitüntetett főjegyzőjére, Luby Zsigmondra (1819-1887) emlékeztünk születésének kétszázadik évfordulója alkalmából, amelynek kapcsán a nagyari Luby család sírboltja mellett 2015-ben állított Luby Margit-emlékoszlop szomszédságában egy páfrányfenyő ültetésére és Luby Zsigmond emlékét őrző emlékkő leleplezésére került sor. Veress Zoltán tárogatódallamai után dr. Kiss Kálmán elnök és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Az emlékkövet Luby Péter, Luby Zsigmond ükunokája leplezte le, illetve Gacsályi Gyula nagyari református lelkipásztor áldotta meg. A Luby Margit-emlékoszlopon Radványi Gáborné Luby Ágnes és Luby László helyezte el az emlékezés koszorúját. A megemlékezést követő konferencián dr. Kiss Kálmán Luby Zsigmond életútját mutatta be, majd dr. Bene János, a társrendező Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnöke, egyben a Luby Társaság tiszteletbeli tagja tartott előadást a Vay család történetéről és a Vayak nagyari kapcsolódási mozzanatairól. Jeremcsuk Csaba a Lubyaknak a szatmári borászat történetében betöltött szerepét mutatta be sokoldalú megközelítésben és gazdagon illusztrált formában. A program részét képezte az idén 140 éves nagyari Luby-kastély történetének bemutatása is. A Luby Emléknapi rendezvényt követően a Luby család határon innen és túlról érkezett tagjai ellátogattak a nagyari Petőfi-fához, illetve Kölcsey Ferenc szatmárcsekei emlékoszlopához.

Köszönjük vendégeink megtisztelő jelenlétét emléknapi programunkon, és köszönetet mondunk a Luby Kastélymúzeumnak a rendezvény kapcsán nyújtott önzetlen segítségért és szíves közreműködésért!

Luby emleknap

Luby emleknap

 

Luby emleknap

 

Luby emleknap

 

Luby emleknap